Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-05-21
Produkt utgår
Orimet kommer att avregistreras 2022-05-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-05-21
Produkt utgår
Orimet kommer att avregistreras 2022-05-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-05-21
Produkt utgår
EXJADE® kommer att avregistreras 2021-12-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-05-21
Produkt utgår
EXJADE® kommer att avregistreras 2021-12-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-05-21
Produkt utgår
EXJADE® kommer att avregistreras 2021-12-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-05-21
Produkt utgår
Orimet kommer att avregistreras 2022-05-20. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-05-20
Varningar och försiktighet
Tikagrelor kan påverka den renala utsöndringen av rosuvastatin, vilket ökar risken för ackumulering av rosuvastatin.
2022-05-20
Varningar och försiktighet
Tikagrelor kan påverka den renala utsöndringen av rosuvastatin, vilket ökar risken för ackumulering av rosuvastatin.
2022-05-20
Varningar och försiktighet
Tikagrelor kan påverka den renala utsöndringen av rosuvastatin, vilket ökar risken för ackumulering av rosuvastatin.
2022-05-20
Varningar och försiktighet
Tikagrelor kan påverka den renala utsöndringen av rosuvastatin, vilket ökar risken för ackumulering av rosuvastatin.
2022-05-20
Interaktioner
Tikagrelor kan påverka den renala utsöndringen av rosuvastatin, vilket ökar risken för ackumulering av rosuvastatin.
2022-05-20
Interaktioner
Tikagrelor kan påverka den renala utsöndringen av rosuvastatin, vilket ökar risken för ackumulering av rosuvastatin.
2022-05-20
Interaktioner
Tikagrelor kan påverka den renala utsöndringen av rosuvastatin, vilket ökar risken för ackumulering av rosuvastatin.
2022-05-20
Interaktioner
Tikagrelor kan påverka den renala utsöndringen av rosuvastatin, vilket ökar risken för ackumulering av rosuvastatin.
2022-05-20
Graviditet
Kvinnor: effektiv preventivmetod under och 6 månader efter avslutad behandling. Män: effektiv preventivmetod under och 3 månader efter avslutad behandling.
2022-05-20
Varningar och försiktighet
Plötsligt behandlingsavbrott ska undvikas på grund av risk för plötslig ökning av trombocytantalet, vilket kan leda till trombotiska komplikationer som kan vara dödliga såsom cerebral infarkt. Vid utebliven dosering eller behandlingsavbrott varierar reboundeffekten, men trombocytantalet börjar att öka inom 4 dagar efter det att behandlingen med anagrelid stoppats och återgår till nivåerna före behandlingen inom 10 till 14 dagar, eventuellt till nivåer som överstiger nivåerna före behandling.
2022-05-20
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Cerebral infarkt
2022-05-20
Varningar och försiktighet
Plötsligt behandlingsavbrott ska undvikas på grund av risk för plötslig ökning av trombocytantalet, vilket kan leda till trombotiska komplikationer som kan vara dödliga såsom cerebral infarkt. Vid utebliven dosering eller behandlingsavbrott varierar reboundeffekten, men trombocytantalet börjar att öka inom 4 dagar efter det att behandlingen med anagrelid stoppats och återgår till nivåerna före behandlingen inom 10 till 14 dagar, eventuellt till nivåer som överstiger nivåerna före behandling.
2022-05-20
Biverkningar
Ingen känd frekvens: Cerebral infarkt
2022-05-20
Produkt utgår
Lanoxin® kommer att avregistreras 2022-11-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.