Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-07-12
Produkt utgår
Orudis® Retard kommer att utgå 2024-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Orudis® Retard mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-12
Produkt utgår
Orudis® kommer att utgå 2024-10-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Orudis® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-12
Produkt utgår
Narop® kommer att utgå 2024-07-11. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Narop® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-12
Produkt utgår
Narop® kommer att utgå 2024-07-11. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Narop® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-12
Produkt utgår
Narop® kommer att utgå 2024-07-11. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Narop® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-12
Produkt utgår
Narop® kommer att utgå 2024-07-11. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Narop® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-11
Produkt utgår
Femar® kommer att utgå 2024-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Femar® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-10
Produkt utgår
Pemetrexed Krka kommer att utgå 2024-06-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pemetrexed Krka mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-07-10
Produkt utgår
Pemetrexed Krka kommer att utgå 2024-06-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pemetrexed Krka mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.