Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-09-23
Raxone, Filmdragerad tablett 150 mg
Santhera Pharmaceuticals
Dosering
Data avseende kontinuerlig behandling med idebenon i upp till 24 månader finns tillgängliga
2022-09-23
Dosering
Ändrad dos - hänvisning till DHPC-brevet på Fass.se
2022-09-23
Dosering
Ändrad dos - hänvisning till DHPC brevet på Fass.se
2022-09-23
Varningar och försiktighet
Ändrad varning om hepatotoxicitet.
2022-09-23
Biverkningar
Pneumatosis intestinalis, hepatit och akut hepatit tillagt.
2022-09-23
Biverkningar
Pneumatosis intestinalis, hepatit och akut hepatit tillagt.
2022-09-23
Varningar och försiktighet
Ändrad varning om hepatotoxicitet.
2022-09-23
Varningar och försiktighet
Ändrad varning om hepatotoxicitet.
2022-09-23
Biverkningar
Pneumatosis intestinalis, hepatit och akut hepatit tillagt.
2022-09-23
Produkt utgår
Ranitidin Mylan kommer att avregistreras 2022-09-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-23
Produkt utgår
Rani-Q kommer att avregistreras 2022-09-22. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-23
Försäljningsstopp
Rani-Q är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2022-09-23
Försäljningsstopp
Ranitidin Mylan är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2022-09-22
Trafik
Uppdateringar
2022-09-22
Graviditet
Uppdateringar
2022-09-22
Varningar och försiktighet
Uppdateringar
2022-09-22
Indikationer
Korrigering i namn av aktiv substans
2022-09-22
Kontraindikationer
Uppdateringar
2022-09-22
Hållbarhet, förvaring och hantering
Uppdateringar
2022-09-22
Dosering
uppdatering i doseringsinstruktioner