Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-05-26
Metylskopolamin APL, Kapsel, hård 2,5 mg
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Metylskopolamin APL kommer att avregistreras 2022-10-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-05-26
Kalciumklorid APL, Infusionsvätska, lösning 120 mikromol/ml
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Kalciumklorid APL kommer att avregistreras 2022-05-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-05-25
Interaktioner
Avsnitt: Sakubitril/valsartan - kontraindicerat
2022-05-25
Biverkningar
Mycket sällsynta: Akut andnödssyndrom (ARDS) (se avsnitt 4.4)
2022-05-24
Interaktioner
Ny interaktion med cannabidiol (P-gp-hämmare).
2022-05-24
Varningar och försiktighet
Försiktighet vid samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-glykoprotein då ökade takrolimusnivåer kan förekomma.
2022-05-24
Interaktioner
Ny interaktion med cannabidiol (P-gp-hämmare).
2022-05-24
Varningar och försiktighet
Försiktighet vid samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-glykoprotein då ökade takrolimusnivåer kan förekomma.
2022-05-24
Prograf, Kapsel, hård 1 mg
Astellas Pharma
Interaktioner
Ny interaktion med cannabidiol (P-gp-hämmare).
2022-05-24
Prograf, Kapsel, hård 1 mg
Astellas Pharma
Varningar och försiktighet
Försiktighet vid samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-glykoprotein då ökade takrolimusnivåer kan förekomma.
2022-05-24
Prograf, Kapsel, hård 5 mg
Astellas Pharma
Varningar och försiktighet
Försiktighet vid samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-glykoprotein då ökade takrolimusnivåer kan förekomma.
2022-05-24
Prograf, Kapsel, hård 5 mg
Astellas Pharma
Interaktioner
Ny interaktion med cannabidiol (P-gp-hämmare).
2022-05-24
Interaktioner
Ny interaktion med cannabidiol (P-gp-hämmare).
2022-05-24
Varningar och försiktighet
Försiktighet vid samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-glykoprotein då ökade takrolimusnivåer kan förekomma.
2022-05-24
Varningar och försiktighet
Försiktighet vid samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-glykoprotein då ökade takrolimusnivåer kan förekomma.
2022-05-24
Interaktioner
Ny interaktion med cannabidiol (P-gp-hämmare).
2022-05-24
Varningar och försiktighet
Försiktighet vid samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-glykoprotein då ökade takrolimusnivåer kan förekomma.
2022-05-24
Varningar och försiktighet
Försiktighet vid samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-glykoprotein då ökade takrolimusnivåer kan förekomma.
2022-05-24
Varningar och försiktighet
Försiktighet vid samtidig administrering med läkemedel som hämmar P-glykoprotein då ökade takrolimusnivåer kan förekomma.
2022-05-24
Interaktioner
Ny interaktion med cannabidiol (P-gp-hämmare).