Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-16
Biverkningar
Omarbetat biverkningstabell. Ingen ny information, endast omarbetad.
2024-05-16
Varningar och försiktighet
Texten ang Sorbitol är uppdaterad.Texten om natriuminnehåll är omformulerat.
2024-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet - från 3 år till 5 år.Öppnad förpackning - från 40 dagar till 90 dagar.
2024-05-16
Trafik
"(inklusive deflazacort) " tillagd
2024-05-16
Graviditet
språkkorrigering
2024-05-16
Indikationer
Ny indikation tillagd.
2024-05-16
Biverkningar
Biverkningar som hänför sig till DMD-populationen tillagd
2024-05-16
Dosering
Avsnittet uppdaterat på grund av den nya indikationen
2024-05-16
Interaktioner
stavningskorrigeringar
2024-05-16
Varningar och försiktighet
Frakturrisk avsnitt tillagt.Avsnittet omstrukturerats och rubrik "Avbrytande av behandling" tillagt.
2024-05-16
Biverkningar
QRD appendix II
2024-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Märkningen för cylinderampullen som innehåller 20 mg somatropin har ändrat färg från grön till gul.
2024-05-15
Hållbarhet, förvaring och hantering
Märkningen för cylinderampullen som innehåller 20 mg somatropin har ändrat färg från grön till gul.
2024-05-15
Allmän information
Märkningen för cylinderampullen som innehåller 20 mg somatropin har ändrat färg från grön till gul.
2024-05-14
Dosering
Doseringsrekommendationer tillagt avseende mässlingsprofylax.
2024-05-14
Indikationer
Mässlingsprofylax är tillagt
2024-05-14
Läkemedelsnamn
Abilify Maintena har bytt namn till ABILIFY MAINTENA. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-14
Läkemedelsnamn
Abilify Maintena har bytt namn till ABILIFY MAINTENA. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-13
Indikationer
Atypisk hemolytisk uremisk syndrom (aHUS) har lagts till.
2024-05-13
Dosering
Atypisk hemolytisk uremisk syndrom (aHUS) har lagts till.