Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-12-08
Produkt utgår
Estaldem kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Estaldem kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Peneprin, Enterotablett 150 mg
Actavis Group PTC ehf.
Produkt utgår
Peneprin kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Vancomycin Actavis kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Estaldem kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Captopril Actavis kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Fenuril®-Hydrokortison kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Acetylsalicylsyra Actavis kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Valsartan Teva Pharma kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Dipyridamol Actavis kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Estaldem kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Azithromycin Actavis kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Zonisamide Teva kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Zonisamide Teva kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Alendronat Arrow kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Bicacta kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Azithromycin Actavis kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Peneprin, Enterotablett 160 mg
Actavis Group PTC ehf.
Produkt utgår
Peneprin kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Valsartan/Hydrochlorothiazide Teva Pharma kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-08
Produkt utgår
Valsartan Teva Pharma kommer att avregistreras 2021-12-07. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.