Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-10-04
Läkemedelsnamn
Milrinon Abcur har bytt namn till Milrinon Carinopharm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.