Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Biverkningar
tillagd biverkning
2022-10-03
Biverkningar
tillagd biverkning
2022-10-03
Biverkningar
tillagd biverkning
2022-10-03
Dosering
Dosjustering (sätt ut behandlingen permanent) har ändrats från biverkningsgrad 4 till 2, 3 eller 4 vid myokardit och allvarliga neurologiska toxiciteter.