Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-09-30
Gefitinib Glenmark, Filmdragerad tablett 250 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Gefitinib Glenmark kommer att utgå 2022-09-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Gefitinib Glenmark mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-30
Livazo, Filmdragerad tablett 2 mg
Kowa Pharmaceutical Europe GmbH
Produkt utgår
Livazo kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Livazo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-30
Livazo, Filmdragerad tablett 4 mg
Kowa Pharmaceutical Europe GmbH
Produkt utgår
Livazo kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Livazo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-30
Livazo, Filmdragerad tablett 1 mg
Kowa Pharmaceutical Europe GmbH
Produkt utgår
Livazo kommer att utgå 2022-09-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Livazo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-30
Produkt utgår
Latanoprost EQL Pharma kommer att utgå 2022-09-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Latanoprost EQL Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-29
Produkt utgår
Morfin Epidural Meda kommer att utgå 2022-09-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Morfin Epidural Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-29
Produkt utgår
Pravastatin Rivopharm kommer att utgå 2022-09-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pravastatin Rivopharm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-29
Produkt utgår
Ictady kommer att utgå 2022-09-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ictady mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-29
Produkt utgår
Azurifin kommer att utgå 2022-12-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Azurifin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-29
Produkt utgår
Pravastatin Rivopharm kommer att utgå 2022-09-28. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pravastatin Rivopharm mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-28
Läkemedelsnamn
Felodipin Juta har bytt namn till Felodipin Omet Pharma. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-09-28
Produkt utgår
Zemplar kommer att utgå 2022-09-27. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zemplar mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-28
Läkemedelsnamn
Felodipin Juta har bytt namn till Felodipin Omet Pharma. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-09-28
Läkemedelsnamn
Felodipin Juta har bytt namn till Felodipin Omet Pharma. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-09-27
Produkt utgår
Ropinirole Teva kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ropinirole Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Entecavir Teva kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Entecavir Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Erlibelle kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Erlibelle mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Ropinirole Teva kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ropinirole Teva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Ibuprofen Actavis kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ibuprofen Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-09-27
Produkt utgår
Valtensam Comp kommer att utgå 2022-09-26. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Valtensam Comp mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.