Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-09-26
Produkt utgår
Abirateron Aristo kommer att utgå 2023-09-25. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Abirateron Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-09-26
Produkt utgår
Abirateron Aristo kommer att utgå 2023-09-25. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Abirateron Aristo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.