Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-02-04
Produkt utgår
Serkep kommer att utgå 2023-02-03. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Serkep mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-02-04
Produkt utgår
Serkep kommer att utgå 2023-02-03. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Serkep mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-02-02
Läkemedelsnamn
ilLuzyce har bytt namn till Lutetium (177Lu) chloride Billev. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-02-02
Läkemedelsnamn
Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE har bytt namn till Halzin Jordgubb. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-02-02
Läkemedelsnamn
Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE har bytt namn till Halzin Honung & Citron. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-02-01
Produkt utgår
Atanto kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Atanto mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-02-01
Atanto, Kapsel, hård 40 mg
Pharmathen S.A.
Produkt utgår
Atanto kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Atanto mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-02-01
Atanto, Kapsel, hård 80 mg
Pharmathen S.A.
Produkt utgår
Atanto kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Atanto mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-02-01
Produkt utgår
Atanto kommer att utgå 2023-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Atanto mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-01-31
Produkt utgår
Etonogestrel/Etinylestradiol Mithra kommer att utgå 2023-01-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Etonogestrel/Etinylestradiol Mithra mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.