Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-21
Stomacid, Brustablett 150 mg
Orifarm Generics AB
Produkt utgår
Stomacid kommer att utgå 2024-06-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Stomacid mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-21
Produkt utgår
Eletriptan EQL Pharma kommer att utgå 2024-10-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Eletriptan EQL Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-21
Stomacid, Brustablett 150 mg
Orifarm Generics AB
Försäljningsstopp
Stomacid har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Stomacid bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-21
Produkt utgår
Eletriptan EQL Pharma kommer att utgå 2024-10-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Eletriptan EQL Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-21
Nityr, Tablett 10 mg
Cycle Pharmaceuticals (Europe) Limited
Produkt utgår
Nityr kommer att utgå 2024-06-06. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Nityr mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-21
Stomacid, Brustablett 300 mg
Orifarm Generics AB
Försäljningsstopp
Stomacid har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Stomacid bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-21
Stomacid, Brustablett 300 mg
Orifarm Generics AB
Produkt utgår
Stomacid kommer att utgå 2024-06-20. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Stomacid mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-20
Doseringsanvisning
Glivec 400 mg filmdragerad tablett kommer att ändras från en icke-delbar till en delbar tablett. Det är endast utseendet som ändras något och en brytskåra tillkommer på tabletten som gör att den kan delas på mitten. De delbara tabletterna kommer till Sverige från juli/augusti 2024. Kontakta Novartis vid frågor.
2024-06-20
Doseringsanvisning
Glivec 400 mg filmdragerad tablett kommer att ändras från en icke-delbar till en delbar tablett. Det är endast utseendet som ändras något och en brytskåra tillkommer på tabletten som gör att den kan delas på mitten. De delbara tabletterna kommer till Sverige från juli/augusti 2024. Kontakta Novartis vid frågor.
2024-06-20
Läkemedelsnamn
Rispemyl har bytt namn till Risperidon Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-06-20
Läkemedelsnamn
Rispemyl har bytt namn till Risperidon Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-06-20
Läkemedelsnamn
Rispemyl har bytt namn till Risperidon Viatri. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib Sandoz har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Erlotinib Sandoz bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Tadalafil Stada har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Tadalafil Stada bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Fenoximetylpenicillin Orifarm har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Fenoximetylpenicillin Orifarm bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Darunavir Sandoz har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Darunavir Sandoz bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Tadalafil Stada har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Tadalafil Stada bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Produkt utgår
Immunate kommer att utgå 2024-06-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Immunate mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Erlotinib STADA har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Erlotinib STADA bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.
2024-06-19
Försäljningsstopp
Darunavir STADA har försäljningsstopp. Försäljningsstopp innebär att en produkt tas bort från marknaden. Om du använder Darunavir STADA bör du inte sluta med läkemedlet utan istället kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.