Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-29
Mindum, Tablett 40 mg
Omet Pharma
Biverkningar
Technical update of table. No change in the information included in the table
2024-05-29
Mindum, Tablett 40 mg
Omet Pharma
Interaktioner
Safety update following PSUSA/00001493/202303
2024-05-29
Graviditet
Safety update in line with the originator
2024-05-29
Interaktioner
Safety update in line with the originator
2024-05-29
Varningar och försiktighet
Safety update in line with the originator
2024-05-29
Indikationer
Safety update in line with the originator
2024-05-29
Dosering
Safety update in line with the originator
2024-05-29
Dosering
Safety update in line with the originator
2024-05-29
Graviditet
Safety update in line with the originator
2024-05-29
Interaktioner
Safety update in line with the originator
2024-05-29
Varningar och försiktighet
Safety update in line with the originator
2024-05-29
Indikationer
Safety update in line with the originator
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Retard kommer att avregistreras 2025-05-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Retard kommer att avregistreras 2025-05-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Retard kommer att avregistreras 2025-05-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Unotard kommer att avregistreras 2025-05-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Unotard kommer att avregistreras 2025-05-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-29
Produkt utgår
Cardizem® Unotard kommer att avregistreras 2025-05-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-28
Hållbarhet, förvaring och hantering
Update to SmPC, PIL in line to newly elected EU reference product
2024-05-28
Indikationer
Update to SmPC, PIL in line to newly elected EU reference product