Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-02-22
Compagel vet., Gel
Boehringer Ingelheim Animal Health
Produkt utgår
Compagel vet. kommer att avregistreras 2024-02-21. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-02-19
Karenstider
typo corrected
2024-02-19
Dosering
dosering corrected to text in the SPC
2024-02-19
Dräktighet och laktation
corrected to grisar instead of hon and han grisar
2024-02-19
Försiktighet
deleted text that was not in SPC