Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-06-02
Produkt utgår
Mesaflu Forspiro kommer att utgå 2023-06-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Mesaflu Forspiro mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-06-02
Läkemedelsnamn
Busulfan Koanaa har bytt namn till Busulfan Zentiva. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-06-02
Produkt utgår
Mesaflu Forspiro kommer att utgå 2023-06-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Mesaflu Forspiro mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-06-02
Produkt utgår
Abacavir/Lamivudine Zentiva kommer att utgå 2023-06-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Abacavir/Lamivudine Zentiva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-06-02
Läkemedelsnamn
Acetylcystein Mylan har bytt namn till Acetylcystein Viatris. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-05-31
Produkt utgår
Lestid® kommer att utgå 2023-05-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lestid® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2023-05-31
Läkemedelsnamn
Budesonide Pavese har bytt namn till Budesonid Zentiva. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2023-05-31
Läkemedelsnamn
Budesonide Pavese har bytt namn till Budesonid Zentiva. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.