Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Karvedilol Mylan har bytt namn till Karvedilol Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Prasugrel Mylan har bytt namn till Prasugrel Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Anagrelide Mylan har bytt namn till Anagrelide Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Entecavir Mylan har bytt namn till Entecavir Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Prasugrel Mylan har bytt namn till Prasugrel Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Karvedilol Mylan har bytt namn till Karvedilol Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Produkt utgår
Xalvobin kommer att avregistreras 2024-04-12. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Febuxostat Mylan har bytt namn till Febuxostat Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Febuxostat Mylan har bytt namn till Febuxostat Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan har bytt namn till Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Mylan har bytt namn till Clopidogrel/Acetylsalicylic acid Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Anagrelide Mylan har bytt namn till Anagrelide Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Produkt utgår
Xalvobin kommer att avregistreras 2024-04-12. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Karvedilol Mylan har bytt namn till Karvedilol Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Karvedilol Mylan har bytt namn till Karvedilol Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-13
Läkemedelsnamn
Entecavir Mylan har bytt namn till Entecavir Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-12
Biverkningar
Länk till Läkemedelsverket
2024-04-12
Biverkningar
Länk till Läkemedelsverket
2024-04-12
Produkt utgår
Vaxzevria kommer att avregistreras 2024-05-06. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-04-11
Varningar och försiktighet
Produkten har bytt namn rfpn Paracetamol Movum NET till Panodil Zapp.