Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-01-19
Alvedon Novum, Filmdragerad tablett 500 mg
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Läkemedelsnamn
Nodevla har bytt namn till Alvedon Novum. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Varningar och försiktighet
Akut njurskada, inklusive akut njursvikt, har rapporterats i sällsynta fall. För patienter vars njurfunktion är nedsatt sedan tidigare eller som samtidig tar nefrotoxiska läkemedel ska övervakning av njurfunktionen övervägas (se avsnitt 4.8).
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Ventoline® kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Gabapentin Aristo kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Palexia kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Gabapentin Aristo kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Palexia, Oral lösning 4 mg/ml
Grunenthal Sweden
Produkt utgår
Palexia kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Gabapentin Aristo kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Klomentan kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Varningar och försiktighet
Akut njurskada, inklusive akut njursvikt, har rapporterats i sällsynta fall. För patienter vars njurfunktion är nedsatt sedan tidigare eller som samtidig tar nefrotoxiska läkemedel ska övervakning av njurfunktionen övervägas (se avsnitt 4.8).
2022-01-17
Biverkningar
Ny biverkning, korrigering i gammal biverkning
2022-01-17
Dosering
ny formulering på dosering
2022-01-17
Biverkningar
Ny biverkning, korrigering i gammal biverkning
2022-01-17
Dosering
ny formulering på dosering