Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-02-01
Varningar och försiktighet
Riskerna förknippade med plötsligt utsättande av kortikosteroider efter långvarig användning kan inkludera försämring eller återfall av den underliggande sjukdomen, binjurebarkinsufficiens eller utsättningssymtom. Dessa effekter är dock extremt sällsynta för nasala kortikosteroider, och mycket mindre sannolikt att inträffa med nasala kortikosteroider än med orala kortikosteroider.
2023-02-01
Biverkningar
Ny biverkning: utsättningssymtom
2023-02-01
Produkt utgår
Atanto kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-01
Atanto, Kapsel, hård 40 mg
Pharmathen S.A.
Produkt utgår
Atanto kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-01
Produkt utgår
Atanto kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-01
Atanto, Kapsel, hård 80 mg
Pharmathen S.A.
Produkt utgår
Atanto kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-31
Hållbarhet, förvaring och hantering
förlängrad hållbarhetstid
2023-01-31
Biverkningar
läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS),
2023-01-31
Varningar och försiktighet
läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS),
2023-01-31
Dosering
Barn i samma ålder (upp till 17 års ålder) och vikt kan svara olika på den dos som ges.
2023-01-31
Produkt utgår
Etonogestrel/Etinylestradiol Mithra kommer att avregistreras 2023-01-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-01-30
Indikationer
Utökad indikation vid moderat sjukdom.
2023-01-30
Indikationer
Utökad indikation vid moderat sjukdom.
2023-01-30
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.
2023-01-30
Varningar och försiktighet
Uppdaterat avsnitt om "Svåra kutana biverkningar (SCAR) och andra hudreaktioner"
2023-01-30
Varningar och försiktighet
Uppdaterat avsnitt om "Svåra kutana biverkningar (SCAR) och andra hudreaktioner"