Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-06-08
Purevax Rabies, Injektionsvätska, suspension
Boehringer Ingelheim Animal Health
Förvaring
QRDv9 update
2023-06-08
Purevax Rabies, Injektionsvätska, suspension
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dräktighet och laktation
QRDv9 update
2023-06-08
Purevax Rabies, Injektionsvätska, suspension
Boehringer Ingelheim Animal Health
Indikationer
QRDv9 update
2023-06-08
Purevax Rabies, Injektionsvätska, suspension
Boehringer Ingelheim Animal Health
Dosering
QRDv9 update
2023-06-08
Purevax Rabies, Injektionsvätska, suspension
Boehringer Ingelheim Animal Health
Försiktighet
QRDv9 update
2023-06-08
Purevax Rabies, Injektionsvätska, suspension
Boehringer Ingelheim Animal Health
Interaktioner
QRDv9 update
2023-06-08
Purevax Rabies, Injektionsvätska, suspension
Boehringer Ingelheim Animal Health
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
QRDv9 update
2023-06-08
Purevax Rabies, Injektionsvätska, suspension
Boehringer Ingelheim Animal Health
Biverkningar
QRDv9 update
2023-06-08
Purevax Rabies, Injektionsvätska, suspension
Boehringer Ingelheim Animal Health
Hållbarhet
QRDv9 update