Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-08-18
Produkt utgår
Clarithromycin Aurobindo kommer att utgå 2022-08-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Clarithromycin Aurobindo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-18
Produkt utgår
Clarithromycin Aurobindo kommer att utgå 2022-08-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Clarithromycin Aurobindo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-18
Produkt utgår
Celecoxib Orion kommer att utgå 2022-08-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Celecoxib Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-18
Produkt utgår
Recrea kommer att utgå 2022-08-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Recrea mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-18
Produkt utgår
Celecoxib Orion kommer att utgå 2022-08-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Celecoxib Orion mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-18
Produkt utgår
Morfin Meda kommer att utgå 2022-09-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Morfin Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-18
Produkt utgår
Zolpidem Aurobindo kommer att utgå 2022-08-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zolpidem Aurobindo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-18
Produkt utgår
Morfin Meda kommer att utgå 2022-09-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Morfin Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-18
Produkt utgår
Tramadol Aurobindo kommer att utgå 2022-08-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Tramadol Aurobindo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-18
Produkt utgår
Zolpidem Aurobindo kommer att utgå 2022-08-17. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Zolpidem Aurobindo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-17
Produkt utgår
Metadon Meda kommer att utgå 2022-09-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Metadon Meda mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-08-16
Produkt utgår
Minirin kommer att utgå 2022-08-15. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Minirin mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.