Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-12
Varningar och försiktighet
Fall av Kounis syndrom har rapporterats efter behandling med läkemedlet.
2024-06-12
Varningar och försiktighet
Fall av Kounis syndrom har rapporterats efter behandling med läkemedlet.
2024-06-12
Varningar och försiktighet
Fall av Kounis syndrom har rapporterats efter behandling med läkemedlet.
2024-06-12
Dosering
Levosertone är effektiv i åtta år vid indikationen för preventivmedel och har en påvisad effekt under 3 år för indikationen kraftiga menstruationsblödningar.
2024-06-12
Produkt utgår
Stilnoct kommer att avregistreras 2024-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-10
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förändrad hållbarhet från 2 till 3 år