Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-12-06
Produkt utgår
Tavanic® kommer att avregistreras 2023-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-06
Produkt utgår
Vardenafil SanoSwiss kommer att avregistreras 2022-12-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-06
Produkt utgår
Vardenafil SanoSwiss kommer att avregistreras 2022-12-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-06
Produkt utgår
Tavanic® kommer att avregistreras 2023-08-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-12-05
Graviditet
tillägg av information i avsnittet om graviditet
2022-12-05
Interaktioner
Specifikt kan en kombination av lymecyklin och litium orsaka en ökning av litiumnivåerna i serum.
2022-12-05
Biverkningar
Psykiska störningar: Depression, mardrömmar