Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-08-08
Biverkningar
Biverkan har uppdaterats samt stavning av alectinib har ändrats till alektinib
2022-08-08
Graviditet
ändrad stavning på alectinib till alektinib
2022-08-08
Interaktioner
Äandrad stavning på alectnib till alektinib
2022-08-08
Varningar och försiktighet
Ändrad stavning på alectinib till alektinib
2022-08-08
Kontraindikationer
Ändrad staving på alectinib till alektinib
2022-08-08
Dosering
stavning ändrad på Alectinib till Alektinib
2022-08-08
Indikationer
Uppdatering av biverkan samt ändrat stavning på Alectinib till Alektinib
2022-08-08
Graviditet
Preventivmedel män: 5 månader efter avslutad behandlingPreventivmedel kvinnor: 8 månader efter avslutad behandling
2022-08-08
Varningar och försiktighet
Preventivmedel män: 5 månader efter avslutad behandlingPreventivmedel kvinnor: 8 månader efter avslutad behandling
2022-08-08
Dosering
Kombinationsterapi vid recidiv: 5-12 mg/m2 kroppsyta, 2-4 dagar i följd (maxdos 48 mg/m2).