Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-11-28
Dosering
Information gällande administreringssätt har uppdaterats i avsnitt 4.2 och 6.6. Förpackningarna kommer framöver inte att innehålla någon dosspruta. Under en period kommer den äldre typen av förpackningar finnas kvar på marknaden - läs informationen i aktuell förpackning.
2023-11-28
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-28
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-27
Dosering
Typo
2023-11-27
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-27
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-27
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)
2023-11-27
Indikationer
Utökad indikation avseende behandling av ungdomar (från 12 års ålder)