Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-12-07
Nurofen Apelsin, Oral suspension 40 mg/ml
Reckitt Benckiser Healthcare
Varningar och försiktighet
Varningstext angående maskering av symtom på underliggande infektioner tillagd.
2021-12-07
Nurofen Apelsin, Oral suspension 40 mg/ml
Reckitt Benckiser Healthcare
Biverkningar
Biverkningstabell uppdaterad
2021-12-07
Nurofen Apelsin, Oral suspension 40 mg/ml
Reckitt Benckiser Healthcare
Dosering
Uppdaterad text. Administreringssätt tillagd
2021-12-07
Indikationer
Ny indikation
2021-12-07
Dosering
Ny dosering till ny indikation
2021-12-07
Dosering
Ny dosering till ny indikation
2021-12-07
Varningar och försiktighet
Nya varningar till ny interaktion
2021-12-07
Varningar och försiktighet
Nya varningar till ny interaktion
2021-12-07
Indikationer
Ny indikation
2021-12-07
Galieve Mint, Oral suspension i dospåse
Reckitt Benckiser Healthcare
Varningar och försiktighet
Natriumvarningen har uppdaterats.
2021-12-07
Galieve Peppermint, Tuggtablett
Reckitt Benckiser Healthcare
Varningar och försiktighet
Uppdaterat natrium- och aspartaminnehåll
2021-12-07
Försäljningsstopp
Ranitidin Apofri är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Mint NET kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-07
Produkt utgår
Xylometazolin Apofri kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-07
Produkt utgår
Molyx kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-07
Produkt utgår
Ranitidin ABECE kommer att avregistreras 2021-12-06. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-07
Produkt utgår
Minoxidil Evolan Forte kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Mint ABECE kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Fruktmint NET kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-07
Produkt utgår
Nikotin Novum Mint Apofri kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.