Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-28
Dosering
Ny information om att torka av händerna före man tvättar av edm efter det att man applicerat gelen. Detta för att minska mängden diklofenak som går ut i avloppsvattnet.
2024-05-28
Dosering
Ny informatio om att torka av händerna innann man tvättar händerna, efter det att man smörjt in gelen. Detta för att minska mängden diklofenak som går ut i avlottsvattnet.
2024-05-28
Läkemedelsnamn
Comirnaty Omicron XBB.1.5 har bytt namn till Comirnaty Omicron XBB.1.5 (10 doser). Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-28
Läkemedelsnamn
Comirnaty Omicron XBB.1.5 har bytt namn till Comirnaty Omicron XBB.1.5 (3 doser). Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-05-27
Varningar och försiktighet
Ny varning gällande central serös korioretinopati (CSCR).
2024-05-27
Varningar och försiktighet
Ny varning gällande central serös korioretinopati (CSCR).
2024-05-27
Varningar och försiktighet
Se Allvarliga hudreaktioner
2024-05-27
Biverkningar
SE DRESS reaktion under 'Biverkningar'
2024-05-27
Dosering
Nya restriktioner för att förebygga exponering under graviditet. Se utbildningsmaterial.
2024-05-27
Dosering
Nya restriktioner för att förebygga exponering under graviditet. Se utbildningsmaterial.
2024-05-27
Dosering
Nya restriktioner för att förebygga exponering under graviditet. Se utbildningsmaterial.
2024-05-27
Dosering
Nya restriktioner för att förebygga exponering under graviditet. Se utbildningsmaterial.
2024-05-27
Dosering
Nya restriktioner för att förebygga exponering under graviditet. Se utbildningsmaterial.
2024-05-27
Biverkningar
Kounis syndrom tillagt som bivekan med Ingen känd frekvens, men det har rapporterats.
2024-05-27
Varningar och försiktighet
Fall av Kounis syndrom har rapporterats vid samtidig användning av ibuprofen tillagt.