Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-08-16
Produkt utgår
Minirin kommer att avregistreras 2022-08-15. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-08-15
Varningar och försiktighet
Ny biverkning
2022-08-15
Varningar och försiktighet
Ny biverkning
2022-08-15
Biverkningar
Ny biverkning
2022-08-15
Biverkningar
Ny biverkning
2022-08-15
Varningar och försiktighet
Ny biverkning
2022-08-15
Biverkningar
Ny biverkning
2022-08-15
Varningar och försiktighet
Ny biverkning
2022-08-15
Biverkningar
Ny biverkning
2022-08-15
Biverkningar
Encefalopati har lagts till som ny biverkan
2022-08-15
Biverkningar
Encefalopati har lagts till som ny biverkan.
2022-08-15
Varningar och försiktighet
Varning gällande Ecefalopati har lagts till