Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"
2023-03-22
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text ang "Tolerans och opioidbrukssyndrom (missbruk och beroende)"
2023-03-22
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text ang "Tolerans och opioidbrukssyndrom (missbruk och beroende)"
2023-03-22
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text ang "Tolerans och opioidbrukssyndrom (missbruk och beroende)"
2023-03-22
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text ang "Tolerans och opioidbrukssyndrom (missbruk och beroende)"
2023-03-22
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text ang "Tolerans och opioidbrukssyndrom (missbruk och beroende)"
2023-03-22
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text ang "Tolerans och opioidbrukssyndrom (missbruk och beroende)"
2023-03-22
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text ang "Tolerans och opioidbrukssyndrom (missbruk och beroende)"
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"
2023-03-22
Varningar och försiktighet
Uppdaterad text ang "Tolerans och opioidbrukssyndrom (missbruk och beroende)"
2023-03-22
Interaktioner
Uppdaterad text ang "Centralt verkande läkemedel/CNS-depressiva medel, inklusive alkohol och CNS-depressiva narkotiska läkemedel"
2023-03-22
Dosering
Genom att använda nasolakrimal ocklusion eller stänga ögonlocken under 2 minuter minskas den systemiska absorptionen. Detta kan minska de systemiska biverkningarna och öka läkemedlets lokala aktivitet.
2023-03-22
Produkt utgår
Hepsera® kommer att avregistreras 2022-12-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-03-21
Mometason Glenmark, Salva 1 mg/g
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Interaktioner
Variation DE/H/1198/001/II/034
2023-03-21
Mometason Glenmark, Kräm 1 mg/g
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Interaktioner
Variation DE/H/6062/001/II/032