Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-03-21
Indikationer
Ny indikation för pediatriska patienter: Omfattar nu även pediatriska patienter som är över en månad gamla med icke-maligna sjukdomar.
2023-03-21
Indikationer
Ny indikation för pediatriska patienter: Omfattar nu även pediatriska patienter som är över en månad gamla med icke-maligna sjukdomar.
2023-03-21
Biverkningar
Ny indikation för pediatriska patienter: Omfattar nu även pediatriska patienter som är över en månad gamla med icke-maligna sjukdomar.
2023-03-21
Biverkningar
Ny indikation för pediatriska patienter: Omfattar nu även pediatriska patienter som är över en månad gamla med icke-maligna sjukdomar.
2023-03-21
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förvarings anvisning ändrad
2023-03-21
Jyseleca, Filmdragerad tablett 200 mg
Galapagos Biopharma Sweden
Biverkningar
Ny biverkning tillagd - Sepsis - mindre vanlig.
2023-03-21
Jyseleca, Filmdragerad tablett 100 mg
Galapagos Biopharma Sweden
Biverkningar
Ny biverkning tillagd - Sepsis - mindre vanlig.
2023-03-21
Jyseleca, Filmdragerad tablett 200 mg
Galapagos Biopharma Sweden
Varningar och försiktighet
Nya varningar för riskgrupper samt äldre.
2023-03-21
Jyseleca, Filmdragerad tablett 100 mg
Galapagos Biopharma Sweden
Varningar och försiktighet
Nya varningar för riskgrupper samt äldre.
2023-03-21
Jyseleca, Filmdragerad tablett 200 mg
Galapagos Biopharma Sweden
Dosering
Ny doseringsanvisning för riskpatienter.
2023-03-21
Jyseleca, Filmdragerad tablett 100 mg
Galapagos Biopharma Sweden
Dosering
Ny doseringsanvisning för riskpatienter.
2023-03-20
Varningar och försiktighet
Ny information avseende rapporter om akut allvarlig leverskada/akut leversvikt, inkl. dödsfall:- Leverfunktionen ska kontrolleras före behandling och regelbundet under minst 3 månader efter infusion- Utvärdera omedelbart patienter med försämrade resultat vid leverfunktionstest och/eller tecken eller symtom på akut sjukdom- Om patienterna inte svarar adekvat på kortikosteroider, konsultera en pediatrisk gastroenterolog el. hepatolog och överväg en justering av kortikosteroid-regimen- Kortikosteroider ska inte trappas ned förrän leverfunktionstester blir icke anmärkningsvärda- Informera vårdgivare om den allvarliga risken för leverskada och behovet av periodisk kontroll av leverfunktionenObservera också: Vid trombocytopeni ska ytterligare utvärdering inklusive diagnostisk testning för hemolytisk anemi och nedsatt njurfunktion göras omedelbart. Om patienter visar kliniska tecken, symtom eller laboratoriefynd som överensstämmer med TMA, ska en specialist omedelbart konsulteras.
2023-03-20
Dosering
Nytillkommen information avseende ytterligare leverfunktionstester före administrering.