Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-12-02
Varningar och försiktighet
Händelser av cerebrovaskulär ven- och sinustrombos utan trombocytopeni har observerats i mycket sällsynta fall efter vaccination med Vaxzevria. Vissa fall hade dödlig utgång. Majoriteten av dessa fall uppkom inom de första fyra veckorna efter vaccination. Denna information ska beaktas hos personer med ökad risk för cerebrovaskulär ven- och sinustrombos. Dessa händelser kan kräva andra behandlingsmetoder än TTS och hälso- och sjukvårdspersonal bör konsultera tillämpliga riktlinjer.
2021-12-02
Biverkningar
Nya biverkningar: försämring av anfall, förlängt QT-intervall på EKG
2021-12-02
Varningar och försiktighet
Patienten ska uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare i händelse av förvärrad epilepsi. Förlängt QT-intervall har i sällsynta fall observerats på EKG under övervakningen efter godkännandet för försäljning. Levetiracetam ska användas med försiktighet hos patienter med QTc-intervallförlängning hos patienter som får samtidig behandling med läkemedel som påverkar QTc-intervallet eller hos patienter med relevant befintlig hjärtsjukdom eller elektrolytstörningar.
2021-12-02
Varningar och försiktighet
Patienten ska uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare i händelse av förvärrad epilepsi. Förlängt QT-intervall har i sällsynta fall observerats på EKG under övervakningen efter godkännandet för försäljning. Levetiracetam ska användas med försiktighet hos patienter med QTc-intervallförlängning hos patienter som får samtidig behandling med läkemedel som påverkar QTc-intervallet eller hos patienter med relevant befintlig hjärtsjukdom eller elektrolytstörningar.
2021-12-02
Varningar och försiktighet
Patienten ska uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare i händelse av förvärrad epilepsi. Förlängt QT-intervall har i sällsynta fall observerats på EKG under övervakningen efter godkännandet för försäljning. Levetiracetam ska användas med försiktighet hos patienter med QTc-intervallförlängning hos patienter som får samtidig behandling med läkemedel som påverkar QTc-intervallet eller hos patienter med relevant befintlig hjärtsjukdom eller elektrolytstörningar.
2021-12-02
Biverkningar
Nya biverkningar: försämring av anfall, förlängt QT-intervall på EKG
2021-12-02
Varningar och försiktighet
Patienten ska uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare i händelse av förvärrad epilepsi. Förlängt QT-intervall har i sällsynta fall observerats på EKG under övervakningen efter godkännandet för försäljning. Levetiracetam ska användas med försiktighet hos patienter med QTc-intervallförlängning hos patienter som får samtidig behandling med läkemedel som påverkar QTc-intervallet eller hos patienter med relevant befintlig hjärtsjukdom eller elektrolytstörningar.
2021-12-02
Biverkningar
Nya biverkningar: försämring av anfall, förlängt QT-intervall på EKG
2021-12-02
Biverkningar
Nya biverkningar: försämring av anfall, förlängt QT-intervall på EKG
2021-12-02
Interaktioner
Ändring i effekt av interaktion med BCRP: ingen effekt på exponeringen av ozanimod och dess aktiva huvudmetaboliter.
2021-12-02
Indikationer
Ny indikation: indicerat för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som haft otillräckligt svar på, inte längre svarar på, eller varit intoleranta mot antingen konventionell behandling eller ett biologiskt läkemedel.
2021-12-02
Interaktioner
Ändring i effekt av interaktion med BCRP: ingen effekt på exponeringen av ozanimod och dess aktiva huvudmetaboliter.
2021-12-02
Indikationer
Ny indikation: indicerat för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som haft otillräckligt svar på, inte längre svarar på, eller varit intoleranta mot antingen konventionell behandling eller ett biologiskt läkemedel.
2021-12-01
Entecavir Glenmark, Filmdragerad tablett 1 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Entecavir Glenmark kommer att avregistreras 2021-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-01
Läkemedelsbox för akutväska APL, Ospecificerad
Apotek Produktion & Laboratorier (APL)
Produkt utgår
Läkemedelsbox för akutväska APL kommer att avregistreras 2021-12-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-12-01
Entecavir Glenmark, Filmdragerad tablett 0,5 mg
Glenmark Pharmaceuticals Nordic
Produkt utgår
Entecavir Glenmark kommer att avregistreras 2021-11-30. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-11-30
Biverkningar
klass
2021-11-30
Varningar och försiktighet
klass
2021-11-30
Varningar och försiktighet
klass
2021-11-30
Biverkningar
klass