Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-09-29
Hållbarhet, förvaring och hantering
Mindre korrigeringar, punkter och mellanrum etc
2022-09-29
Varningar och försiktighet
Mindre korrigeringar som punkter, mellanrum etc
2022-09-29
Produkt utgår
Azurifin kommer att avregistreras 2022-12-01. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-29
Produkt utgår
Pravastatin Rivopharm kommer att avregistreras 2022-09-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-29
Produkt utgår
Morfin Epidural Meda kommer att avregistreras 2022-09-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-29
Produkt utgår
Ictady kommer att avregistreras 2022-09-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-29
Produkt utgår
Pravastatin Rivopharm kommer att avregistreras 2022-09-28. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-28
Hållbarhet, förvaring och hantering
Färdigberedd produkt kan förvaras i 24 timmar vid 30ºC och upp till 2 veckor i kylskåp vid 2°C - 8°C.
2022-09-28
Biverkningar
Nya biverkningar: Stevens-Johnsons syndrom (SJS)/toxisk epidermal nekrolys
2022-09-28
Varningar och försiktighet
Samma typer av läkemedelsbiverkningar som gäller för sulfonamider kan uppkomma vid lokal administrering, inklusive Stevens-Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN). Vid förskrivningstillfället bör patienterna informeras om tecken och symtom samt övervakas noggrant med avseende på hudreaktioner.
2022-09-28
Indikationer
Godkännandet är utökat till behandling av barn från 2 års ålder.
2022-09-28
Läkemedelsnamn
Felodipin Juta har bytt namn till Felodipin Omet Pharma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-28
Läkemedelsnamn
Felodipin Juta har bytt namn till Felodipin Omet Pharma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-28
Produkt utgår
Zemplar kommer att avregistreras 2022-09-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-28
Läkemedelsnamn
Felodipin Juta har bytt namn till Felodipin Omet Pharma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-09-27
Biverkningar
tillägg av skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer
2022-09-27
Biverkningar
tillägg av skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer
2022-09-27
Biverkningar
tillägg av skador och förgiftningar och behandlingskomplikationer
2022-09-27
Interaktioner
borttaget: cannabidiol
2022-09-27
Interaktioner
borttaget: cannabidiol