Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-19
Biverkningar
Tillägg av biverkningar
2024-04-19
Hållbarhet
2 år till 33 månader
2024-04-18
Produkt utgår
Enteroporc COLI kommer att avregistreras 2024-03-27. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.