Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-12-03
Varningar och försiktighet
Varning tillagd rörande exokrin pankreasinsufficiens (EPI), screening och lämplig behandling av EPI bör övervägas hos symtomatiska patienter.
2021-12-03
Varningar och försiktighet
Varning tillagd rörande exokrin pankreasinsufficiens (EPI), screening och lämplig behandling av EPI bör övervägas hos symtomatiska patienter.
2021-12-03
Varningar och försiktighet
Varning tillagd rörande exokrin pankreasinsufficiens (EPI), screening och lämplig behandling av EPI bör övervägas hos symtomatiska patienter.
2021-12-03
Varningar och försiktighet
Varning tillagd rörande exokrin pankreasinsufficiens (EPI), screening och lämplig behandling av EPI bör övervägas hos symtomatiska patienter.
2021-12-03
Varningar och försiktighet
Varning tillagd rörande exokrin pankreasinsufficiens (EPI), screening och lämplig behandling av EPI bör övervägas hos symtomatiska patienter.
2021-12-03
Varningar och försiktighet
Varning tillagd rörande exokrin pankreasinsufficiens (EPI), screening och lämplig behandling av EPI bör övervägas hos symtomatiska patienter.
2021-12-03
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förlängd hållbarhet
2021-12-03
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förlängd hållbarhet
2021-12-03
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förlängd hållbarhet
2021-12-03
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förlängd hållbarhet
2021-12-03
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förlängd hållbarhet
2021-12-03
Hållbarhet, förvaring och hantering
Förlängd hållbarhet
2021-12-02
Indikationer
Ändrad indikation för substitutionsterapi.
2021-12-02
Indikationer
Ändrad indikation för substitutionsterapi.
2021-12-02
Varningar och försiktighet
Händelser av cerebrovaskulär ven- och sinustrombos utan trombocytopeni har observerats i mycket sällsynta fall efter vaccination med Vaxzevria. Vissa fall hade dödlig utgång. Majoriteten av dessa fall uppkom inom de första fyra veckorna efter vaccination. Denna information ska beaktas hos personer med ökad risk för cerebrovaskulär ven- och sinustrombos. Dessa händelser kan kräva andra behandlingsmetoder än TTS och hälso- och sjukvårdspersonal bör konsultera tillämpliga riktlinjer.
2021-12-02
Biverkningar
Nya biverkningar: försämring av anfall, förlängt QT-intervall på EKG
2021-12-02
Varningar och försiktighet
Patienten ska uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare i händelse av förvärrad epilepsi. Förlängt QT-intervall har i sällsynta fall observerats på EKG under övervakningen efter godkännandet för försäljning. Levetiracetam ska användas med försiktighet hos patienter med QTc-intervallförlängning hos patienter som får samtidig behandling med läkemedel som påverkar QTc-intervallet eller hos patienter med relevant befintlig hjärtsjukdom eller elektrolytstörningar.
2021-12-02
Varningar och försiktighet
Patienten ska uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare i händelse av förvärrad epilepsi. Förlängt QT-intervall har i sällsynta fall observerats på EKG under övervakningen efter godkännandet för försäljning. Levetiracetam ska användas med försiktighet hos patienter med QTc-intervallförlängning hos patienter som får samtidig behandling med läkemedel som påverkar QTc-intervallet eller hos patienter med relevant befintlig hjärtsjukdom eller elektrolytstörningar.
2021-12-02
Varningar och försiktighet
Patienten ska uppmanas att omedelbart kontakta sin läkare i händelse av förvärrad epilepsi. Förlängt QT-intervall har i sällsynta fall observerats på EKG under övervakningen efter godkännandet för försäljning. Levetiracetam ska användas med försiktighet hos patienter med QTc-intervallförlängning hos patienter som får samtidig behandling med läkemedel som påverkar QTc-intervallet eller hos patienter med relevant befintlig hjärtsjukdom eller elektrolytstörningar.
2021-12-02
Biverkningar
Nya biverkningar: försämring av anfall, förlängt QT-intervall på EKG