Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-05-28
Försäljningsstopp
Kexxtone är belagd med försäljningsstopp. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för ytterligare information.