Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-04-17
Cilostazol Elpen, Tablett 100 mg
Elpen Pharmaceutical Co. Inc
Produkt utgår
Cilostazol Elpen kommer att utgå 2024-04-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Cilostazol Elpen mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.