Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att utgå 2021-11-03. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Mylan Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att utgå 2021-11-03. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Mylan Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Docetaxel Zentiva kommer att utgå 2022-05-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Docetaxel Zentiva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att utgå 2021-11-03. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Mylan Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att utgå 2021-11-03. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Mylan Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att utgå 2021-11-03. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Mylan Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att utgå 2021-11-03. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Mylan Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Glubrava kommer att utgå 2022-07-30. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Glubrava mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
REKOVELLE kommer att utgå 2021-07-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder REKOVELLE mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Docetaxel Zentiva kommer att utgå 2022-05-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Docetaxel Zentiva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
REKOVELLE kommer att utgå 2021-07-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder REKOVELLE mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
ELOCTA kommer att utgå 2020-08-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder ELOCTA mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
ELOCTA kommer att utgå 2020-08-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder ELOCTA mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att utgå 2021-11-03. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Mylan Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Pregabalin Mylan Pharma kommer att utgå 2021-11-03. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Pregabalin Mylan Pharma mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
REKOVELLE kommer att utgå 2021-07-16. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder REKOVELLE mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-07
Produkt utgår
Docetaxel Zentiva kommer att utgå 2022-05-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Docetaxel Zentiva mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-06
Produkt utgår
Starlix® kommer att utgå 2022-04-29. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Starlix® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-07-06
Läkemedelsnamn
Levodopa/Benserazide Owlpharma har bytt namn till Levodopa/Benserazide Orifarm. Att en produkt byter namn innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt.
2022-07-06
Produkt utgår
Alutard SQ Hästepitel kommer att utgå 2022-07-05. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Alutard SQ Hästepitel mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.