Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-19
Dräktighet och laktation
QRD9
2024-06-19
Förvaring
QRD9
2024-06-19
Dosering
QRD9
2024-06-19
Biverkningar
QRD9
2024-06-19
Interaktioner
QRD9
2024-06-19
Försiktighet
QRD9
2024-06-19
Hållbarhet
QRD9
2024-06-19
Särskilda begränsningar för användning och särskilda villkor för användning
QRD9
2024-06-19
Indikationer
QRD9
2024-06-19
Observera
QRD9
2024-06-19
Produkt utgår
Nobilis® ND C2 vet. kommer att avregistreras 2024-06-18. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-19
Produkt utgår
Nobilis® IBmulti-ND-EDS kommer att avregistreras 2024-06-18. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-19
Produkt utgår
Excenel® vet. kommer att avregistreras 2024-06-18. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.