Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-01-21
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten har ändrats för 20 mg/1 ml
2022-01-21
Dosering
Ändrad hållbarhet för 20 mg/1 ml
2022-01-21
Produkt utgår
Atripla kommer att avregistreras 2021-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-20
Varningar och försiktighet
ARDS update
2022-01-20
Dosering
Den rekommenderade startdosen för vuxna och barn över 15 år är ändrad från en till två resoribletter till två resoribletter.
2022-01-20
Dosering
Den rekommenderade startdosen för vuxna och barn över 15 år är ändrad från en till två resoribletter till två resoribletter.
2022-01-20
Biverkningar
Tillägg av synnedsättning i biverkningslistan
2022-01-20
Trafik
Tillägg av synnedsättning
2022-01-19
Alvedon Novum, Filmdragerad tablett 500 mg
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Läkemedelsnamn
Nodevla har bytt namn till Alvedon Novum. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Varningar och försiktighet
Akut njurskada, inklusive akut njursvikt, har rapporterats i sällsynta fall. För patienter vars njurfunktion är nedsatt sedan tidigare eller som samtidig tar nefrotoxiska läkemedel ska övervakning av njurfunktionen övervägas (se avsnitt 4.8).
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Gabapentin Aristo kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Palexia kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Palexia, Oral lösning 4 mg/ml
Grunenthal Sweden
Produkt utgår
Palexia kommer att avregistreras 2022-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Ceftazidim Sandoz kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Ventoline® kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-18
Produkt utgår
Gabapentin Aristo kommer att avregistreras 2022-01-17. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.