Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-03-04
Biverkningar
Minskad bentäthet vanlig biverkning
2024-03-04
Varningar och försiktighet
Rapporter om kristallisering har mottagits. Överväg att använda in-line filter som en ytterligare försiktighetsåtgärd.
2024-03-04
Varningar och försiktighet
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Varningar och försiktighet
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Biverkningar
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Varningar och försiktighet
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Biverkningar
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Biverkningar
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Varningar och försiktighet
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Varningar och försiktighet
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Biverkningar
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Varningar och försiktighet
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Biverkningar
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Biverkningar
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Biverkningar
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Varningar och försiktighet
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Varningar och försiktighet
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.
2024-03-04
Biverkningar
Efter utsättning av pregabalin har utsättningssymtom som suicidtankar observerats.