Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-01-15
Produkt utgår
Influvac kommer att utgå 2022-01-14. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Influvac mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-14
Produkt utgår
Oxybutynin Mylan kommer att utgå 2022-01-13. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Oxybutynin Mylan mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-12
Produkt utgår
Omeprazol Bluefish kommer att utgå 2022-01-11. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Omeprazol Bluefish mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-01-12
Produkt utgår
Lergigan® forte kommer att utgå 2022-01-31. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lergigan® forte mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.