Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-09-29
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad hållbarhet från 2 år till 3 år för samtliga förpackningstyper av Penomax.
2023-09-29
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändrad hållbarhet från 2 år till 3 år för samtliga förpackningstyper av Penomax.
2023-09-29
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 5 år
2023-09-29
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 5 år
2023-09-29
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten är ändrad till 5 år
2023-09-28
Läkemedelsnamn
Diazepam Eignapharma har bytt namn till Diazepam Neuraxpharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-28
Läkemedelsnamn
Diazepam Eignapharma har bytt namn till Diazepam Neuraxpharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-09-27
Graviditet
Spironolakton ska endast användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken.Spironolakton ska inte användas under amning.
2023-09-27
Graviditet
Spironolakton ska endast användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken.Spironolakton ska inte användas under amning.
2023-09-27
Graviditet
Spironolakton ska endast användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken.Spironolakton ska inte användas under amning.
2023-09-27
Graviditet
Spironolakton ska endast användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken.Spironolakton ska inte användas under amning.
2023-09-27
Graviditet
Spironolakton ska endast användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken.Spironolakton ska inte användas under amning.
2023-09-27
Graviditet
Spironolakton ska endast användas under graviditet om den potentiella nyttan överväger den potentiella risken.Spironolakton ska inte användas under amning.
2023-09-27
Varningar och försiktighet
Detta läkemedel innehåller 74,6 mg alkohol (etanol) per 25 ml koncentrat till oral lösning motsvarande 3,0 mg etanol per ml. Mängden i 25 ml koncentrat till oral lösning av detta läkemedel motsvarar mindre än 2 ml öl eller 1 ml vin. Den låga mängden alkohol i detta läkemedel ger inga märkbara effekter.
2023-09-26
Graviditet
Lade till ny text
2023-09-26
Biverkningar
Lade till ny text
2023-09-26
Varningar och försiktighet
La till ny text
2023-09-26
Biverkningar
Lade till ny text
2023-09-26
Varningar och försiktighet
La till ny text
2023-09-26
Graviditet
Lade till ny text