Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2024-06-25
Varningar och försiktighet
Tillägg av text ang bensylalkohol
2024-06-25
Varningar och försiktighet
Tillägg av text ang bensylalkohol
2024-06-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Uppdaterad förvaringsanvisning
2024-06-25
Hållbarhet, förvaring och hantering
Uppdaterad förvaringsanvisning
2024-06-25
Läkemedelsnamn
Risperidon Viatri har bytt namn till Risperidon Viatris. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-25
Produkt utgår
Lymphoseek kommer att avregistreras 2024-06-10. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2024-06-24
Graviditet
Uppdaterad text under Graviditet. Gadolinium kan korsa placenta.
2024-06-24
Graviditet
Uppdaterad text under Graviditet. Gadolinium kan korsa placenta.
2024-06-24
Varningar och försiktighet
Tydligare varningstext. Clariscan får inte användas intratekalt.
2024-06-24
Varningar och försiktighet
Tydligare varningstext. Clariscan får inte användas intratekalt.
2024-06-24
Dosering
Tillägg av: vaccinationsschema före exponering