Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-02-04
Produkt utgår
Serkep kommer att avregistreras 2023-02-03. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-04
Produkt utgår
Serkep kommer att avregistreras 2023-02-03. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-02
Varningar och försiktighet
Produkten har byt namn från Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE till Halzin jordgubb
2023-02-02
Graviditet
Produkten har bytt namn från Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE till Halzin Honung & Citron
2023-02-02
Trafik
Produkten har bytt namn från Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE till Halzin Honung & Citron
2023-02-02
Varningar och försiktighet
Produkten har bytt namn från Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citrol ABECE till Halzin Honung & Citron
2023-02-02
Läkemedelsnamn
Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Honung & Citron ABECE har bytt namn till Halzin Honung & Citron. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-02
Läkemedelsnamn
ilLuzyce har bytt namn till Lutetium (177Lu) chloride Billev. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-02
Läkemedelsnamn
Diklorobensylalkohol/Amylmetakresol Jordgubb ABECE har bytt namn till Halzin Jordgubb. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2023-02-01
Varningar och försiktighet
Riskerna förknippade med plötsligt utsättande av kortikosteroider efter långvarig användning kan inkludera försämring eller återfall av den underliggande sjukdomen, binjurebarkinsufficiens eller utsättningssymtom. Dessa effekter är dock extremt sällsynta för nasala kortikosteroider, och mycket mindre sannolikt att inträffa med nasala kortikosteroider än med orala kortikosteroider.
2023-02-01
Biverkningar
Ny biverkning: utsättningssymtom
2023-02-01
Biverkningar
Referat från studier på säkerheten hos barn och ungdomar.
2023-02-01
Biverkningar
Referat från studier på säkerheten hos barn och ungdomar.
2023-02-01
Dosering
Tillägg av dos- och administreringsrekommendationer för barn från 2 år (som väger 14-25 kg).
2023-02-01
Dosering
Tillägg av dos- och administreringsrekommendationer för barn från 2 år (som väger 14-25 kg).
2023-02-01
Varningar och försiktighet
Information om njurtoxicitet samt reduktion av mineraltäthet hos barn.
2023-02-01
Varningar och försiktighet
Information om njurtoxicitet samt reduktion av mineraltäthet hos barn.
2023-02-01
Indikationer
Indikationen utvidgad attäven omfatta barn från 2 år som väger minst 14 kg.
2023-02-01
Indikationer
Indikationen utvidgad attäven omfatta barn från 2 år som väger minst 14 kg.
2023-02-01
Produkt utgår
Atanto kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.