Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Ändring av hållbarhet för läkemedlet från 2 årtill 3 år
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarhet ändrad från 2 till 3 år.
2022-05-16
Indikationer
Ny indikation: vuxna patienter med recidiverande eller refraktärt follikulärt lymfom (FL) efter två eller flera linjer av systemisk behandling.
2022-05-16
Indikationer
Ny, utökad indikation.
2022-05-16
Indikationer
Ny, utökad indikation.
2022-05-16
Indikationer
Ny, utökad indikation.
2022-05-16
Indikationer
Ny, utökad indikation.
2022-05-16
Interaktioner
Tillägg av interaktion med gabapentinoider (gabapentin och pregabalin), som kan förstärka eller förlänga den depressiva effekten av fentanyl på kardiovaskulär funktion/andning.