Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2021-11-26
Indikationer
Ny indikation: Förlängd behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och profylax mot recidiverande DVT och LE hos patienter med aktiv cancer.
2021-11-26
Indikationer
Ny indikation: Förlängd behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och profylax mot recidiverande DVT och LE hos patienter med aktiv cancer.
2021-11-26
Indikationer
Ny indikation: Förlängd behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och profylax mot recidiverande DVT och LE hos patienter med aktiv cancer.
2021-11-26
Indikationer
Ny indikation: Förlängd behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och profylax mot recidiverande DVT och LE hos patienter med aktiv cancer.
2021-11-26
Indikationer
Ny indikation: Förlängd behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och profylax mot recidiverande DVT och LE hos patienter med aktiv cancer.
2021-11-26
Indikationer
Ny indikation: Förlängd behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och profylax mot recidiverande DVT och LE hos patienter med aktiv cancer.
2021-11-26
Indikationer
Ny indikation: Förlängd behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och profylax mot recidiverande DVT och LE hos patienter med aktiv cancer.
2021-11-26
Läkemedelsnamn
Digoxin BioPhausia har bytt namn till Digoxin Evolan. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-11-26
Läkemedelsnamn
Digoxin BioPhausia har bytt namn till Digoxin Evolan. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-11-25
Indikationer
Ny indikation tillagd: Förlängd behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och profylax mot recidiverande DVT och LE hos patienter med aktiv cancer.
2021-11-25
Indikationer
Ny indikation tillagd: Förlängd behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli (LE) och profylax mot recidiverande DVT och LE hos patienter med aktiv cancer.
2021-11-25
Dosering
Tillägg av "annan medicinskt assisterad reproduktionsteknologi (ART)".
2021-11-25
Indikationer
Borttagande av definition av LH- och FSH-brist.
2021-11-25
Produkt utgår
Hyalgan kommer att avregistreras 2021-11-24. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-11-24
Biverkningar
Korioretinal atrofi- ingen känd frekvens. Korioretinal atrofi rapporterades som progressiv hos vissa patienter. Händelserna bedömdes tidsmässigt relaterade till behandlingen och uppskattades ha uppstått i det behandlade området för den subretinala blåsan. Vid inrapporterade retinaatrofier hos patienter efter injektion fanns inga tecken på foveal inblandning eller signifikant synfunktionsnedsättning.
2021-11-24
Indikationer
Uppdatering av indikationen för diabetes mellitus typ 2, som nu även omfattar barn i åldern 10 år och äldre.
2021-11-24
Indikationer
Uppdatering av indikationen för diabetes mellitus typ 2, som nu även omfattar barn i åldern 10 år och äldre.
2021-11-24
Indikationer
Ny indikaion: KEYTRUDA i kombination med lenvatinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad njurcellscancer hos vuxna samt för behandling av avancerad eller recidiverande endometriecancer hos vuxna med sjukdomsprogression under eller efter tidigare platinabaserad behandling, oavsett behandlingslinje, och som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.
2021-11-24
Produkt utgår
Glibenklamid RPH Pharma kommer att avregistreras 2021-11-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2021-11-24
Produkt utgår
Nitrazepam RPH Pharma kommer att avregistreras 2021-11-23. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.