Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-01-15
Zelys, Tuggtablett 1,25 mg
Ceva Animal Health
Läkemedelsnamn
Zelys vet har bytt namn till Zelys. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-15
Zelys, Tuggtablett 5 mg
Ceva Animal Health
Läkemedelsnamn
Zelys vet har bytt namn till Zelys. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-01-15
Zelys, Tuggtablett 10 mg
Ceva Animal Health
Läkemedelsnamn
Zelys vet har bytt namn till Zelys. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.