Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2023-10-02
Biverkningar
ny biverkning
2023-10-02
Biverkningar
ny biverkning
2023-10-02
Biverkningar
ny biverkning
2023-10-02
Biverkningar
ny biverkning