Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-05-20
Produkt utgår
Ramipril/Amlodipine Actavis kommer att utgå 2022-05-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ramipril/Amlodipine Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-20
Produkt utgår
Ramipril/Amlodipine Actavis kommer att utgå 2022-05-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ramipril/Amlodipine Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-20
Produkt utgår
Lanoxin® kommer att utgå 2022-11-01. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Lanoxin® mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-20
Produkt utgår
Ramipril/Amlodipine Actavis kommer att utgå 2022-05-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ramipril/Amlodipine Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-20
Produkt utgår
Ramipril/Amlodipine Actavis kommer att utgå 2022-05-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ramipril/Amlodipine Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-20
Produkt utgår
Ramipril/Amlodipine Actavis kommer att utgå 2022-05-19. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Ramipril/Amlodipine Actavis mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-19
Produkt utgår
Amoxicillin Aurobindo kommer att utgå 2022-05-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Amoxicillin Aurobindo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.
2022-05-19
Produkt utgår
Amoxicillin Aurobindo kommer att utgå 2022-05-18. Att produkten utgår betyder att produkten inte längre är godkänd för försäljning i Sverige från och med detta datum. Om du använder Amoxicillin Aurobindo mer än bara tillfälligt bör du kontakta din läkare.