Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-11-29
Varningar och försiktighet
Mycket sällsynta allvarliga fall av akut respiratorisk toxicitet, inklusive akut andnödssyndrom (ARDS), har rapporterats efter intag av hydroklortiazid. Lungödem utvecklas vanligtvis inom några minuter till timmar efter intag av hydroklortiazid. Till tidiga symtom hör dyspné, feber, försämrad lungfunktion och hypotoni. Om diagnosen akut andnödssyndrom misstänks ska Lesamor sättas ut och lämplig behandling sättas in. Hydroklortiazid ska inte ges till patienter som tidigare drabbats av akut andnödssyndrom efter intag av hydroklortiazid.
2022-11-29
Biverkningar
ny biverkning: Akut andnödssyndrom
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen Bril kommer att avregistreras 2022-12-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen Bril kommer att avregistreras 2022-12-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen BrillPharma kommer att avregistreras 2022-12-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen Bril kommer att avregistreras 2022-12-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen BrillPharma kommer att avregistreras 2022-12-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Ibuprofen BrillPharma kommer att avregistreras 2022-12-14. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-29
Produkt utgår
Strattera kommer att avregistreras 2023-01-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-11-28
Varningar och försiktighet
Potentiell interaktion med flukloxacillin
2022-11-28
Interaktioner
Potentiell interaktion med flukloxacillin
2022-11-28
Interaktioner
Potentiell interaktion med flukloxacillin
2022-11-28
Varningar och försiktighet
Potentiell interaktion med flukloxacillin
2022-11-28
Interaktioner
Potentiell interaktion med flukloxacillin