Läkemedelsuppdateringar

Den information som visas här baseras på de uppdateringar som görs för olika läkemedel på Fass. Uppdateringarna listas kronologiskt och är grupperade utifrån vecka, där den senaste veckan visas nedan.

Datum Läkemedel Ändringen avser Kommentar
2022-10-06
Interaktioner
försiktighet ska iakttas när sildenafil sätts in hos patienter som behandlas med sakubitril/valsartan
2022-10-06
Interaktioner
försiktighet ska iakttas när sildenafil sätts in hos patienter som behandlas med sakubitril/valsartan
2022-10-06
Interaktioner
försiktighet ska iakttas när sildenafil sätts in hos patienter som behandlas med sakubitril/valsartan
2022-10-06
Interaktioner
försiktighet ska iakttas när sildenafil sätts in hos patienter som behandlas med sakubitril/valsartan
2022-10-06
Ibuprofen Pfleger, Filmdragerad tablett 400 mg
Dr. Pfleger Arzneimittel GmbH
Produkt utgår
Ibuprofen Pfleger kommer att avregistreras 2022-10-05. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-06
Produkt utgår
Erlotinib Orion kommer att avregistreras 2022-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-06
Produkt utgår
Erlotinib Orion kommer att avregistreras 2022-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-06
Produkt utgår
Erlotinib Orion kommer att avregistreras 2022-12-31. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-05
Läkemedelsnamn
Clopidogrel Mylan har bytt namn till Clopidogrel Taw Pharma. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-05
Produkt utgår
Melphalan Amring kommer att avregistreras 2022-10-04. Därmed slutar produkten att säljas på den svenska marknaden. Kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-04
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten ändrad från 3 till 5 år.
2022-10-04
Hållbarhet, förvaring och hantering
Hållbarheten ändrad från 3 till 5 år.
2022-10-04
Läkemedelsnamn
Milrinon Abcur har bytt namn till Milrinon Carinopharm. Namnbyte innebär oftast inte att produkten ändras på något annat sätt. Se produktens Fass-text eller kontakta ansvarigt läkemedelsföretag för mer information.
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Interaktioner
Samtidig användning av gabapentinoider (gabapentin och pregabalin)
2022-10-03
Biverkningar
tillagd biverkning